CNFIS-FDI-2019-0069 “Echitate socială pentru o medicină incluzivă – acronim ProMEDIS”


Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași implemetează proiectul “Echitate socială pentru o medicină incluzivă - acronim ProMEDIS”, în cadrul Programului FDI 2019, domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră).


Conform metodologiilor, se vor selecta următoarele categorii de membri grup țintă: