CNFIS-FDI-2019-0069 “Echitate socială pentru o medicină incluzivă – acronim ProMEDIS”


Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași implemetează proiectul “Echitate socială pentru o medicină incluzivă - acronim ProMEDIS”, în cadrul Programului FDI 2019, domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră).